جهرم آموزش (jahromedu)

ویژگی شخصی -حرفه ای معلم

ویژگی شخصی ـحرفه ای معلم

مهمترین وسیله رسیدن جامعه به غایات و هدفهای آموزش و پرورش معلم دانا و توانا است . چنانچه معلم پس از دانش آموزان رکن اصلی  آموزش و پرورش به حساب می آید . معلمی می تواند مسئولیت آموزش پرورش نسل جوان و آینده کشور را به عهده بگیرد که دارای صفات و خصوصیاتی باشد که پاره ای از آنها شخصی و ذاتی و پاره ای دیگر کسبی است که در این مبحث آنها را تحت عنوان ویژگی شخصی و فنی و حرفه ای معلم به اجمال مورد برسی قرار می دهیم.

ویژگی شخصی معلم :

1- برخورداری از سلامت جسمی و روانی :

معلم باید از نظر جسمی سالم و از نظر روانی و عاطفی متعادل باشد چون با کوچک ترین مسئله عصبانی می شود و در نتیجه آموزش و پرورش از مجرای صحیح خود خارج می شود.

2- پایبندی به ارزشها و اصول انسانی و اجتماعی :

یکی ازهدفهای مهم آموزش این است که ارزشهای معنوی ـاخلاقی جامعه به کودک و نسلهای آینده انتقال دهد که لازمه ی آن ایمان و اعتقاد معلم است .

3- برخورداری از استعداد قوی ذهنی :

طبیعت کار معلمی ایجاب می کند که او در درجه ی اول  حافظه ی قوی داشته باشد تا بتواند هم معرفت و دانش بشری را که در واقع ابزار اصلی و اساسی کار وی است را کسب کند و هم جریانات و امور مربوط به کلاس و شاگردان را به خاطر بسپارد و به موقع به یاد آورد . معلم زمانی که بتواند اسم دانش آموزان را در جلسه ی اول به یاد بسپارد باعث اعتماد بنفس در شاگردان می شود.

حافظه بزرگترین و مهمترین استعدادی است که معلم را در تدریس خوب و کسب دانش یاری می کند . با داشتن هوش زیاد او را توانا می کند که از بهترین و مناسب ترین راه مشکل را پیدا کند .

ویژگی حرفه ای و فنی معلم

معلم چه در زمینه ی رشد معرفت و انتقال میراث فرهنگی و چه در زمینه ی اقتصادی و اجتماعی باید دارای معرفت باشد . به طور کلی در این مورد می توان به دو نوع معلومات اشاره کرد .

1-معلومات عمومی : که اطلاعات اجمالی وکلی معلم درباره ی معرفت و دانش بشری مربوط است که جنبه ی تخصصی ندارد .

2-معلومات فنی و حرفه ای که به کار معلمی و تدریس او مربوط است .

معلومات عمومی : داشتن اطلاعات برای معلم ازاین نظر اهمیت دارد که او را در رهبری نسل جوان و آشنا کردن آنان به مقتضیات زمان و درک احتیاجات جامعه توانا می سازد .

معلومات فنی و حرفه ای :که شامل معلومات تخصصی و معلومات حرفه ای می باشد که مورد مطالعه قرار می گیرد :

معلومات تخصصی :

 فرض این است که معلم در رشته ای که تخصص دارد اطلاعات جامع و کاقی داشته باشد به اصطلاح به مواد و مطالب درسی مسلط باشد که از چند لحاظ مثمرثمر می باشد :

•   دانش آموزان معلم خود را داناترین و براندازترین مردمان می داند و این معلومات خوب باعث اطمینان دانش آموزان نسبت به وی می شود .

•   اگر معلم در باره ی موضوع و مطالب مورد تدریس اطلاعات و معلومات کافی برای ارائه در کلاس درس نداشته باشد سعی می کند محیط کلاس را به صورتی در آورد که دانش آموزان مجال پرسیدن سئوال نداشته باشند و در مقابل سئوال دانش آموزان به شیوه ی نامطلوبی متوسل می شود .

•   مصداق گفته «بوالو»انچه به خوبی فهمیده می شود به روشنی بیان می شود وهرگاه معلم اطلاعات روشنی نداشته باشد در نتیجه در بیان و انتقال آن به دیگران نیز با مشکل مواحه خواهد شد . بدیهی است که تسلط بر رشته مستلزم داشتن تحصیلات کافی در آن رشته است .

معلومات حرفه ای :

داشتن معلومات عمومی از یک طرف و اطلاعات لازم و کافی در رشته و موضوع تدریس از طرف دیگر برای یک معلم خوب و شایسته لازم است اما کافی نیست . معلم علاوه بر شایستگی عقلانی و صلاحیت علمی نه تنها باید دارای اطلاعات و نگرشهای تربیتی لازم باشد بلکه بهید بتواند آنها را در عرصه ی عمل یعنی در آموختن و هدایت کردن نیز به مورد اجرا بگذارد .

مهارت در برقراری روابط و مناسبت های شخصی :

1-    روابط شخصی میان معلم و دانش آموز :

زمانی این این روابط ایجاد می شود که معلم احساس کند واقعا کودک را دوست دارد . لازمه ی به وجود آمدن چنین احساسی این است که معلم توجه خود را به صفات خوب و برجسته ی دانش آموزان متمرکز کند و از نقاط ضعف و صفات منقی آنها که خود کودک در به وجود آوردن آن نقشی نداشته است چشم پوشی کند . دید یا اعتقاد فلسفی معلم یا هر یک از اعضای جامعه درباره ی طبیعت یا ذات انسان اساس رفتار و نوع رفتار با دیگران را تشکیل می دهد .

اگر معلم سخت گیر و خشونت او تحمیل شود اعتماد بنفس کودک از بین می رود و کودک متکی به دیگران بار می آید . ولی اگر معلم اعتقاد به نیکی فطرت انسان داشته باشددر این صورت بدبینی به حسن نیت تبدیل می شود .معلم به جای دانش آموز فکر نمی کند و فکر و عقیده را به او تحمیل نمی کند در نتیجه میان معلم وشاگرد گفت و شنود به وجود می آید و گفت و شنود با «عشق ورزیدن»و بهره دار شدن از «فروتنی» است . زیرا اگر فروتنی نباشد گفت وشنود از هم می پاشد . از طرفی گفت و شنود مستلزم داشتن ایمان قوی می باشد اگر سخنان یک نفر با کارش یکی نباشد اعتماد به وجود نخواهد آمد . به گفته ی «فریره»بی گفت و شنود ارتباط به وجود نخواهد آمد و با گفت و شنود هیچ تربیتی راستین نخواهد ماند .

کال راجرز برای برقرار کردن مناسبات نکات جالبی را پیشنهاد می کند :

حرف دیگران را گوش دهیم و از این گوش دادن لذت ببریم وی منظور از گوش دادن را شنیدن کلمات،افکارو احساسات شخصی ،درک حرکات وعلائم بدنی و حتی شنیدن ،را صدای گریه ی درونی گوینده می داند که به این ترتیب بین ما به عنوان شنونده و دیگری به عنوان گوینده ارتباط برقرار می شود و در نتیجه همین ارتباط وتماس است که افرد را می شناسیم وروابط متقابل برقرار می کنیم .

دیگران نیز به حرفهای ما گوش دهند و احساس ما را بشنوند و بدون اینکه درباره ما قضاوت کنند و ما را بادیگری مقایسه کنند و بسنجند ،به گفته هایمان توجه کنند .به این شکل هم ترس ها و دلواپسی هایمان کمتر می شود و آرامش وجودمان را فرا می گیرد و هم به اصطلاح سفره دل خود را پیش آنان باز می کنیم .

اما اگر نتوانیم به حرف دیگری گوش فرا دهیم نخواهیم توانست او را درک کنیم و با او تفاهم داشته باشیم . زمانی که بخواهیم دنیای درون خود را درک و احساسات باطنی خود را برای دیگران بازگو کنیم باید او را از درون خود آگاه کنیم .

برقرار کردن مناسبات انسانی ،پذیرفتن دیکران و نثار محبت به آنان است . دوست داشتن و عشق ورزیدن احساس انسانی است که با میل و خواست دیگری نمی توان آن را کم وزیاد کرد به این جهت است که نمی توان معلمان را وادار کرد کودکان را از صمیم قلب دوست بدارند .

2-روابط و منایبات شخصی میان معلم ،همکاران واولیاء دانش آموزان :

علاوه بر موارد فوق معلم باید دارای میل همکاری ، عواطف و احساسات عالی و فکری روشن باشد . معلم شرافتمند کسی است که نه زور بگوید و نه زور بشنود .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آذر ۱۳۸۷ساعت 13:57  توسط حمید. ش  |